PRAKTISCHE INFORMATIE

INDIVIDUELE OF GROEPSTRAINING

De FOCUSPROCES training wordt aangeboden in twee vormen: in een groep en individueel. Neem contact op als je wilt overleggen welke vorm het beste bij jou past. In de groepstraining wordt gewerkt met kleine groepen van maximaal 8 deelnemers. In een individuele training krijg jij de volledige aandacht en doorlopen we de trainingsdagen twee keer zo snel als in een groepstraining. De data, tijdstippen en locatie bepalen we in overleg. Over het algemeen kan een individuele training binnen vier weken gepland worden.

 

VIER TRAININGSDAGEN

Er zijn in totaal vier trainingsdagen. De basis wordt gelegd in de eerste drie dagen, die achtereenvolgens plaatsvinden. De vierde dag is ongeveer zes weken daarna. Tussendoor pas je thuis de theorie en het FOCUSPROCES toe. Je ontvangt informatie op schrift, zodat je er thuis mee aan de slag kunt. Het is essentieel om intensief aan de slag te gaan met alle nieuwe informatie en het FOCUSPROCES te implementeren in je dagelijks leven. De basis van het traject zijn de trainingsdagen, maar het belangrijkste onderdeel van de training is het toepassen van het geleerde in je dagelijks leven.

 

NEEM JE PARTNER MEE

We adviseren om je partner mee te nemen naar de training. Met name de eerste trainingsdag is dit essentieel. De informatie die je aangereikt krijgt, is namelijk ook belangrijk voor je partner, zodat zij/hij je optimaal kan ondersteunen thuis en om te begrijpen wat er gebeurt. Partners volgen dus als waarnemer dezelfde training en betalen slechts een bijdrage voor de faciliteiten.

 

INTAKEPROCEDURE EN VOORTRAJECT

Voorafgaand aan de trainingsdagen vindt een intakeprocedure plaats om te waarborgen dat de training voor jou geschikt is en dat nu het juiste moment is om de training te starten. Hiervoor vul je een inschrijfformulier in en is er een voorbereidend gesprek. Daarnaast wordt er een KRACHTSESSIE ingezet om optimaal resultaat te behalen met de training. In één of twee individuele afspraken wordt gewerkt met je elementaire overtuigingen. Dit legt een goede basis waarmee je je voordeel doet in de training. Als je hierover meer wilt weten neem dan contact op. Of kijk op de website www.krachtsessie.nl voor meer informatie.

 

HALF JAAR ONDERSTEUNING

Je wordt gedurende een half jaar ondersteund bij het in de praktijk brengen van het geleerde. Dit is per email, sms/app of telefonisch. In sommige gevallen is het wenselijk om meer persoonlijke begeleiding te ontvangen. Er kan dan een afspraak gemaakt worden voor individuele coaching. Hiervoor geldt een speciaal tarief.

 

Ga naar TARIEVEN of naar AGENDA

Inschrijven: CONTACT