FOCUSPROCES TRAINING

De FOCUSPROCES training is een diepgaande ervaring met persoonlijke transformatie.
rust | ontspanning | energie | vertrouwen | helderheid | blijdschap | plezier | inspiratie
Wat maakt (jou) gelukkig?

In deze ervaringsgerichte en levensveranderende training leer je wat de invloed is van stress, gedrag, gewoontes, gedachten en overtuigingen op je welzijn en geluksbeleving. Je krijgt inzicht in de patronen die zijn ontstaan in je leven en hoe je deze kunt veranderen. Je leert nieuwe vaardigheden en een methode om je natuurlijke herstelmechanismen in beweging te brengen. Wij gaan kijken naar fysiologie en de samenwerking met het brein. En hoe jouw lichaam reageert op de signalen die je brein geeft.

Tijdens de training geven wij uitgebreide informatie en leren we jou om met een aantal simpele stappen diep naar binnen te gaan en je brein een andere instructie te geven. Dit vraagt enige oefening. Het FOCUSPROCES is een eenvoudige en krachtige methode met een diepgaande werking. Na deze training ben je in staat om zelfstandig het FOCUSPROCES toe te passen en de stof je verder eigen te maken. Je wordt hierbij gedurende een halfjaar ondersteund.

Omdat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, beïnvloeden deze elkaar voortdurend op onderbewust niveau. Tijdens de training wordt inzichtelijk gemaakt welke patronen mogelijk een negatief effect hebben op je fysieke, emotionele en mentale welzijn. En met deze kennis kun je je geluksbeleving op een positieve manier beïnvloeden.

Als je wilt weten waarvoor deze training geschikt is lees dan hier verder: VOOR WIE

 

JE LEERT IN DE FOCUSPROCES TRAINING:

• Hoe je lichaam en brein voortdurend met elkaar in verbinding staan en elkaar beïnvloeden.
• Het effect van (echte én valse) angst/stress op brein en lichaam.
• Wat er onderbewust speelt, wat je onbewust bent en bewust kunt beïnvloeden.
• Patronen en overtuigingen herkennen die je belemmeren.
• Wat (jou) gelukkig maakt.
• Focussen op het hier en nu en wat je op dit moment nodig hebt.
• De invloed van je houding, woordkeuze, manier van spreken en manier van bewegen.
• Hoe je dat wat je ziet, hoort, ruikt, voelt en proeft filtert tot je persoonlijke waarneming.
• Hoe je neurologische verbindingen herprogrammeert en veranderingen realiseert.
• Wat je kunt doen om je op elk moment blij, lekker, relaxt of energiek te voelen.
• Praktisch bruikbare en eenvoudige tools, waaronder het FOCUSPROCES.

 

DE BELANGRIJKSTE TOOL = HET FOCUSPROCES

Het FOCUSPROCES is de belangrijkste tool waarmee je direct invloed uitoefent op je fysieke, mentale en emotionele staat. Je beïnvloedt ermee de processen die verbonden zijn aan je klacht of geluksbeleving. Het is een techniek die je neurologische verbindingen herprogrammeert. Deze actieve tool bestaat uit een reeks stappen en bewegingen met zelfbegeleiding (coaching) en verbeelding. Het heeft direct een krachtige en diepe uitwerking. Het FOCUSPROCES is eenvoudig en door iedereen te leren. Je leert deze tool zelfstandig toe te passen in je dagelijks leven.

 

SUCCESVOL RESULTAAT: OPTIMALE GELUKSBELEVING

Met behulp van de tools uit de FOCUSPROCES training zorg je er voortaan altijd zelf voor dat:

– Je lekker in je lijf zit.
– Jouw emoties in balans zijn.
– Je positieve en krachtgevende gedachten hebt.
– Je een liefdevolle en opbouwende omgang met de mensen om je heen hebt.
– Je stappen zet om je dromen te verwezenlijken.
– Je optimaal lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn ervaart.

Je zult ervaren dat als je je brein (en hoe het je lichaam aanstuurt) krachtgevend inzet, je uitzonderlijke resultaten zult boeken. Na het volgen van de FOCUSPROCES training weet je hoe je dat doet. Hoe je je brein (en daarmee je lijf) een andere instructie geeft. Je begrijpt na de training dat je (met de juiste tools) grote invloed kunt uitoefenen op wat je denkt, voelt en doet. En welk enorm positief effect dit heeft op jouw beleving van geluk en welzijn.

Al tijdens de training ontstaan nieuwe bekrachtigende patronen. Oude beperkende neurologische verbindingen worden vervangen door nieuwe ondersteunende. Mensen merken dat bijvoorbeeld als zij gedurende de trainingsdagen rust, ontspanning, energie, vertrouwen, helderheid, blijdschap, plezier of inspiratie ervaren.

Na de training begint het eigenlijke werk. Je gaat het geleerde toepassen in je dagelijks leven. Je integreert het in je normale routines. Het is van belang om het FOCUSPROCES consequent toe te passen. Met name de eerste tijd vraagt dit veel aandacht en is dat intensief. Na verloop van tijd wordt het een gewoonte, een nieuw patroon.
Pas je het FOCUSPROCES niet toe, dan behaal je geen resultaat. Integreer je het FOCUSPROCES effectief in je dagelijks leven, dan kun je je problematiek oplossen. Wij geloven dat in veel gevallen maximale geluksbeleving mogelijk is.

 

ACHTERGROND EN OORSPRONG VAN DEZE TRAINING

Je zou kunnen zeggen dat de FOCUSPROCES training een specifieke en praktische NLP toepassing is. NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren en werd ontwikkeld in de jaren 70. In de NLP gaan we er vanuit dat vaardigheden en gedrag kunnen worden gemodelleerd, ofwel geanalyseerd. En dat het vervolgens aan te leren is aan anderen, maar bovendien ook af te leren is. Vaardigheden en gedrag volgen simpelweg een vaste opbouw. NLP richt zich op modelleren, patronen en communicatie.

De FOCUSPROCES training is gemodelleerd naar succesvolle trainingen in Nederland en in Engeland. De oorsprong van de gebruikte methode ligt in Londen en is vooral een NLP-ontwikkeling. Naast NLP zijn er elementen in de training die voortkomen uit mindfulness, lifecoaching, osteopathie, hypnotherapie, systemisch werk, meditatie- en affirmatietechnieken.

De trainers kwamen in 2012 in aanraking met deze trainingen in een zoektocht naar optimale geluksbeleving en gezondheid. Het effect van de training die zij volgden was (en is nog steeds) gigantisch. Lees hier het verhaal van de TRAINERS.

Met de juiste technieken zijn wij mensen in staat om invloed uit te oefenen op de processen die in ons lichaam en brein plaatsvinden. Uit ervaring en wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het mogelijk is om het autonome zenuwstelsel en het immuunsysteem te beïnvloeden, iets wat tot een paar jaar geleden door de wetenschap voor onmogelijk werd gehouden. Ook blijkt dat er gemakkelijk nieuwe neurologische verbindingen (patronen) kunnen worden aangemaakt in ons brein en lijf, waardoor grote veranderingen optreden. Het FOCUSPROCES maakt hier gebruik van. Hiermee wordt direct invloed uitgeoefend op lichamelijk en geestelijk welzijn.

 

STRESSRESPONS (ECHTE EN VALSE ANGST)

Een belangrijk uitgangspunt in de training is de invloed van de biologische respons van het lichaam op gevaar: de stressrespons. Het blijkt dat een verstoring in deze fysieke oerrespons de veroorzaker is van veel klachten. Maar liefst 90-95% van alle gezondheidsproblemen is volgens onderzoek gerelateerd aan stress. De FOCUSPROCES training richt zich op het stoppen van deze biologische respons, waarop de herstelmechanismen weer goed kunnen werken en jij optimaal kunt functioneren en je geluksbeleving kan floreren.

Dit betekent dat de stressrespons normaal in werking blijft treden bij ‘echte angst’, een situatie waarin een gevaar bestaat en het nodig is te reageren. Bijvoorbeeld als een aanrijding dreigt, de vlam in de pan slaat of een kind van de klimtoren valt. Maar bij zogenaamde ‘valse angst’ – een situatie waarin er helemaal geen direct gevaar is, maar bijvoorbeeld een gedachte ongemerkt de stressrespons aanzet – zal het FOCUSPROCES de biologische respons snel stoppen en komt je systeem weer tot rust.

Lees hier meer over deze stress: ZIT JIJ WEL EENS IN DE STRESS?